Chuyên mục: Du lịch Miền Tây sông nước

Bạn có hứng thú với miền tây sông nước hay không? Vậy chuyên mục này chính là về nơi có mùa nước nổi ấy. Một nơi chân chất và giàu tình thương.

Giới thiệu địa danh

Video